Akça, S., & Akbulut, M. (2018). Türkiye’deki Yağmacı Dergiler: Beall Listesi Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 19(2), 255-274. https://doi.org/10.15612/BD.2018.695