Külcü, Özgür, & Çakmak, T. (2009). Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri. Bilgi Dünyası, 10(2), 287-302. https://doi.org/10.15612/BD.2009.280