Uzun Külcü, H., & Külcü, Özgür. (2009). Belge Yönetiminde Kurumsal Koşulların Değerlendirilmesi: Türkiye Kızılay Derneği Örneği. Bilgi Dünyası, 10(1), 35-59. https://doi.org/10.15612/BD.2009.293