Akfındık, S., Karabulut, E., Turaç, İlkay S., Gönül, A. F., & Işık, K. (2009). GENÇ ÜNAK Grubu’nun Oluşum ve Gelişim Süreci. Bilgi Dünyası, 10(1), 95-99. https://doi.org/10.15612/BD.2009.295