Alkan, N. (2008). Klinik Tıp Kütüphaneciliği. Bilgi Dünyası, 9(2), 315-347. https://doi.org/10.15612/BD.2008.309