Güneş, G. (2008). Üniversitelerde Kütüphane Binaları Kullanım Verimliliğinin Yapı Biyolojisi Açısından İncelenmesi. Bilgi Dünyası, 9(2), 565-566. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/319