Anameriç, H. (2008). 2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanımı ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 9(1), 225-229. https://doi.org/10.15612/BD.2008.335