Özenç Uçak, N. (2007). Adile Günden Anısına Armağan: ÜNAK’03 Bildiriler, Bilgiye Erişimde Değişen Yollar ve II. Tıbbi Bilgi Yönetimi ve Teknolojileri Sempozyumu Ankara, 25-26 Eylül 2003. Bilgi Dünyası, 8(2), 326-328. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/346