Sever, H., Akal, F., & Köse, G. (2007). Kavram Tabanlı Bilgi Geri Getirim Yaklaşımı. Bilgi Dünyası, 8(1), 49-75. https://doi.org/10.15612/BD.2007.355