Gilchrist, A. (2007). Web 2.0. Örgütlerde Etkili Bir Şekilde Kullanılabilir mi?. Bilgi Dünyası, 8(1), 123-139. https://doi.org/10.15612/BD.2007.358