Güneş, G. (2007). Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphaneciliğinde Ulusal ve Uluslararası Dernek Oluşumları. Bilgi Dünyası, 8(1), 155-166. https://doi.org/10.15612/BD.2007.360