Yılmaz Şentürk, E. (2018). II. Meşrutiyet Dönemi Memuriyet Sınavları: Evrak Yöneticilerinde Aranan Özellikler. Bilgi Dünyası, 19(1), 5-31. https://doi.org/10.15612/BD.2018.653