Al, U., & Afzali, M. (2006). İran ve Türkiye’nin Dünya Bilgibilim Literatürüne Katkıları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Bilgi Dünyası, 7(2), 181-201. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/373