Eroğlu, Şahika. (2018). Açık Devlet Yaklaşımında Açık Devlet Verisi: Belge Yönetimi Kapsamında Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 19(1), 33-68. https://doi.org/10.15612/BD.2018.654