Alaca, E., Büyükçolpan, T., & Kanık, L. (2019). Bilimsel Bilginin Erişiminde ve Paylaşımında Kurumsal Açık Arşiv Yaklaşımı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 20(2), 143-181. https://doi.org/10.15612/BD.2019.736