Nazarovets, S., & Nazarovets, M. (2018). Yerel Dergiler ve Yanıltıcı Metrikler: Ukrayna’daki Kütüphane ve Enformasyon Bölümü Doktora Öğrencilerinin Yayın Faaliyetlerinin Nicel Analizi. Bilgi Dünyası, 19(1), 85-104. https://doi.org/10.15612/BD.2018.643