Özenç Uçak, N. (2000). Sosyal Bilimler ve Kütüphanecilik Alanında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı. Bilgi Dünyası, 1(2), 255-279. https://doi.org/10.15612/BD.2000.421