Yılmaz, B. (2000). Viyana İlkokullarında Okuyan Türk Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Bilgi Dünyası, 1(2), 280-306. https://doi.org/10.15612/BD.2000.422