Al, U., & Bahşişoğlu, H. K. (2000). Türkiye’deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 1(2), 307-329. https://doi.org/10.15612/BD.2000.423