Tonta, Y., & Küçük, M. E. (2000). Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 1(2), 354-375. https://doi.org/10.15612/BD.2000.426