Anameriç, H. (2005). Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü. Bilgi Dünyası, 6(1), 15-35. https://doi.org/10.15612/BD.2005.445