Akçal, İlhan, & Kaya, S. (2005). Bilgi Merkezleri için Veri Tabanı Seçim Kriterleri ve Kullanıcı Eğitimi. Bilgi Dünyası, 6(1), 78-88. https://doi.org/10.15612/BD.2005.448