Kurbanoğlu, S. S. (2001). Öğrencilere Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasının Önemi ve Okul Kütüphanecilerinin Bu Alandaki Rolü. Bilgi Dünyası, 2(1), 1-19. https://doi.org/10.15612/BD.2001.455