Hanlon, A., & Küçük, M. E. (2001). Metadata Kavramına Kısa Bir Giriş. Bilgi Dünyası, 2(2), 206-217. https://doi.org/10.15612/BD.2001.472