Kurbanoğlu, S. S. (2004). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Profili. Bilgi Dünyası, 5(1), 1-18. https://doi.org/10.15612/BD.2004.496