Fenerci, T. (2004). Bilgi Politikaları Açısından Kapitalist Ekonomik Sistemde Bilgi Toplumu Olgusu. Bilgi Dünyası, 5(1), 74-92. https://doi.org/10.15612/BD.2004.499