Sant-Geronikolou, S., Koulouris, A., & Kouis, D. (2019). Yunan ve İspanyol Lisans Öğrencilerinin Akademik Kütüphanecilik ile İlgili Kütüphanecilik Biliminin İçinde ve Ötesinde Bakış Açıları. Bilgi Dünyası, 20(2), 183-215. https://doi.org/10.15612/BD.2019.751