Kılıçaslan, F. (2004). Elektronik Müzik Kütüphanesi: Selçuk Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 5(1), 93-101. https://doi.org/10.15612/BD.2004.500