Arkun, M. E. (2003). Türkiye İçin Bir Enformasyon Politikasının Ana Ögeleri Neler Olmalı?. Bilgi Dünyası, 4(2), 175-191. https://doi.org/10.15612/BD.2003.505