Al, U. (2002). Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin İnternet Aracılığıyla Pazarlanması. Bilgi Dünyası, 3(1), 1-11. https://doi.org/10.15612/BD.2002.521