Yıldızeli, A., & Tabanlıoğlu, S. (2002). Türk Tıp Dizininin Türk Enformasyon Sistemine Katkıları. Bilgi Dünyası, 3(1), 45-60. Geliş tarihi gönderen https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/527