Baysen, F., Baysen, E., & Çakmak, N. (2017). Lise Öğrencilerinin İntihal İle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Uluslararası Bakalorya Programı’nın Etkisi. Bilgi Dünyası, 18(1), 29-47. https://doi.org/10.15612/BD.2017.576