Çakmak, N. (2020). Pandemi Döneminde Bilimsel Dergilerde Değerlendirme Süreçleri ve Bilgi Dünyası. Bilgi Dünyası, 21(1), 1-6. https://doi.org/10.15612/BD.2020.839