Çakmak, T., & Yılmaz, B. (2017). Bellek Kurumlarında Dijitalleştirme ve Dijital Koruma: Türkiye’deki Uygulamaların Analizi. Bilgi Dünyası, 18(1), 49-91. https://doi.org/10.15612/BD.2017.580