Öztemiz, S. (2020). Bilgi ve Belge Yönetimi Öğrencilerinin Kültürel Miras Okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 21(1), 65-87. https://doi.org/10.15612/BD.2020.785