Zencir, M. B., & Oğuz, T. (2020). Ankara Üniversitesi Araştırmacılarının Araştırma Verilerinin Yönetimine Yönelik Tutumları ve Veri Paylaşımı Önündeki Engeller. Bilgi Dünyası, 21(1), 89-123. https://doi.org/10.15612/BD.2020.806