Yalçınkaya, B. (2020). Görsel-İşitsel Arşivleme: Felsefe ve İlkeler. Bilgi Dünyası, 21(1), 205-217. https://doi.org/10.15612/BD.2020.821