Gültekin, V. (2020). Osmanlı’da Bilim: Kültürel Yaratı ve Bilgi Alışverişi. Bilgi Dünyası, 21(1), 219-222. https://doi.org/10.15612/BD.2020.825