Koç, O., & Atılgan, D. (2021). Yazar Otorite Dizininde Karşılaşılan Sorunlar: Ankara Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası, 22(1), 1-30. https://doi.org/10.15612/BD.2021.550