Dere Çiftçi, H. (2021). Kütüphanelerde Çocuklarını Desteklemeye Yönelik Aile Eğitiminin İncelenmesi: Kütüphaneciler ve Annelerin Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri. Bilgi Dünyası, 22(1), 31-64. https://doi.org/10.15612/BD.2021.551