Bayraktar, Şeyda, & Çetinkaya Bozkurt, Özlem. (2021). Bilgi Uzmanlarının Bilgi Teknolojisi Kullanımının Teknoloji Kabul Modeli ile İncelenmesi. Bilgi Dünyası, 22(1), 99-130. https://doi.org/10.15612/BD.2021.555