Karadeniz, Şenol, & Yılmaz, B. (2020). Türkiye’deki Halk Kütüphaneleri için Ulusal Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Süreci: Durum Değerlendirmesi ve Bir Model Önerisi. Bilgi Dünyası, 21(2), 299-349. https://doi.org/10.15612/BD.2020.558