Baysen, F., & Özsavaş Akçay, A. (2018). Mimarlık Öğrencilerinin Bilgi Arama Süreçlerine İlişkin Tutumları. Bilgi Dünyası, 18(1), 125-142. https://doi.org/10.15612/BD.2017.596