Mandıracı, T., & Zan, B. U. (2021). Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Değerlendirilmesi: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği. Bilgi Dünyası, 22(1), 131-159. https://doi.org/10.15612/BD.2021.560