Ifijeh, G. (2017). Kütüphanecilik ve Enformasyon Biliminde Sahte Yayıncılığın Ortaya Çıkışı: Nijerya’daki Akademik Kütüphaneciler İçin Bilimsel Araştırma İle İlgili Önemli Konular ve Olası Sonuçlar. Bilgi Dünyası, 18(1), 149-161. https://doi.org/10.15612/BD.2017.572