Çakmak, N. (2020). Bilimsel Dergi Yayıncılığında Süreklilik: 2016-2020 Yılları Arasında Bilgi Dünyası Dergisi. Bilgi Dünyası, 21(2), 385-401. https://doi.org/10.15612/BD.2020.591