Yılmaz, B. (2020). Bilgi Dünyası Dergisi: 2000-2019 Dönemi için Makale, Yazar ve Konu Unsurları Açısından Niceliksel Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 21(2), 403- 419. https://doi.org/10.15612/BD.2020.595