Polat, C., & Eroğlu, E. B. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Çevrim İçi Staj Programının Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 22(2), 213-249. https://doi.org/10.15612/BD.2021.601