Koçak, Ömer, & Çakmak, N. (2021). Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin 21. Yüzyıl Becerileri: Kesitsel Tarama Araştırması. Bilgi Dünyası, 22(1), 161-196. https://doi.org/10.15612/BD.2021.607