Şerefoğlu Henkoğlu, H. (2021). Türkiye’deki Üniversite Kütüphane Web Sitelerinin Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu Kapsamında Değerlendirilmesi. Bilgi Dünyası, 22(2), 251-288. https://doi.org/10.15612/BD.2021.619